Zrzeczenie Się

Niniejsza strona internetowa jest własnością Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV.
Kontakt:
Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare

Adres siedziby firmy:
Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare

Telefon: 051 460 500
E-mail: info@be.accent.jobs
Nr NIP firmy: BTW BE-0455.069.956 / BTW BE-0887.120.626

Organ nadzoru: Federgon

Uzyskując dostęp do strony internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na następujące warunki ogólne.

Prawa własności intelektualnej

Treść niniejszej strony internetowej, w tym znaki towarowe, logotypy, rysunki, dane, nazwy produktów lub firm, teksty, obrazy itd. są chronione prawami własności intelektualnej i należą do firmy Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV lub osób trzecich mających do nich prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej są ogólne. Informacje nie są dostosowane do indywidualnych lub specyficznych okoliczności, a zatem nie mogą być uznane za osobiste, profesjonalne lub prawne porady dla użytkownika.

Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV dokłada wszelkich starań, aby dostarczone informacje były kompletne, prawidłowe, dokładne i aktualne. Pomimo tych starań w dostarczonych informacjach mogą pojawić się nieścisłości. Jeśli dostarczone informacje zawierają nieścisłości lub jeśli niektóre informacje na stronie bądź udostępniane za pośrednictwem tej strony byłyby niedostępne, firma Accent Jobs NV dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej te sytuację naprawić.

Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV nie może ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych na tej stronie.

Jeśli znajdziesz nieścisłości w informacjach, które są przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony, skontaktuj się z administratorem witryny. Można to zrobić poprzez formularz kontaktowy.

Treść strony internetowej (w tym linki) może zostać w dowolnym momencie, bez uprzedzenia bądź powiadomienia, zmodyfikowana, zmieniona lub uzupełniona. Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie lub czasową (nie)dostępność witryny bądź za jakąkolwiek formę szkody bezpośredniej lub pośredniej wynikającej z dostępu do lub korzystania ze strony internetowej.

Firma Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV w żadnym przypadku nie może zostać, bezpośrednio lub pośrednio, w sposób szczególny lub inny, pociągnięta do odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej, w szczególności w wyniku linków lub hiperłączy, w tym, bez ograniczeń, za wszystkie straty, przerwy w pracy, uszkodzenia programów lub innych danych dotyczących systemu komputerowego, sprzętu, oprogramowania lub innych, należących do danego użytkownika.

Witryna internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych lub stron osób trzecich, lub bezpośrednio do nich się odwoływać. Umieszczanie linków do tych witryn lub stron nie oznacza w jakikolwiek sposób żadnego domyślnego zatwierdzenia ich zawartości.

Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią ani innymi parametrami tych stron internetowych i w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść lub parametry, lub za jakąkolwiek inną formę szkody spowodowanej ich użyciem.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Prawo belgijskie obowiązuje w odniesieniu do tej strony internetowej. W przypadku sporu jurysdykcja należy wyłącznie do sądów okręgu Kortrijk.